Начало

Свят без насилие над деца, с грижа и подкрепа

Целта на проекта INSPIRE е да даде възможност на гражданските организации, работещи по проблемите на насилието над деца в България за укрепване на интегрирана система за закрила на детето, за превенция и интервенция на насилието над деца и предоставяне на подкрепа на жертвите. Проектът включва фонд INSPIRЕ за предоставяне на безвъзмездно целево финансиране на граждански организации, както и обучителна програма за повишаване капацитета на организациите. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД).

Актуално
Актуална информация относно проекта, конкурса, обученията

Отворен е конкурсът за безвъзмездно целево финансиране по Фонд INSPIRE

Годишната среща на НМД постави фокус върху темата за насилието над деца

Над 140 граждански активисти участваха в срещите по Фонд INSPIRE

Остава една седмица до края на конкурса за оценители по фонд INSPIRE

На фокус

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс за набиране на предложения за  проекти на граждански организации за безвъзмездно целево финансиране. Kонкурсът се организира в рамките на проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. В рамките на проект INSPIRE е създаден Фонд INSPIRE за […]

Виж още »